Kontenjan Belirleme

Kontenjanlar;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasları A-Genel İlkeler 2/b-c fıkraları gereği Üniversite Senatosu kararı ile belirlenir ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayına sunulur. (Yurtdışında öğrenim gören TC Vatandaşları, Uyruğundan biri TC olan TC Vatandaşları ve Mavi Kartlı adaylar için ilgili madde gereği Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarında kontenjanların % 10’unun aşılamayacağı belirlenmiştir.)

Kontenjanlara başvuru olmaması ve/veya yerleşen adayların kayıt olmaması nedeniyle boş kalan kontenjanların ek yerleştirme ile doldurulmasına Üniversite Senatosu tarafından karar verilir.

Sakarya Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir.