2019-2020 Yeni Kayıtlar için Katkı Payı Tablosu

Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 30.05.2019 tarih 641/7 sayılı kararı ile Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde kayıt yaptıracak Uluslararası Öğrencilerden “Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararlar” uyarınca alınacak öğrenim ücretleri ile ilgili aşağıda yer alan kararlar alınmıştır.

  1. 2019-2020 Eğitim öğretim yılından başlamak ve takip eden yıllarda da uygulanmak üzere (Kanun veya Kararnamelerde aksi belirtilmediği sürece değişiklik olması halinde karar değişikliğine göre hareket edilmesi) yeni kayıt yaptıracak ön lisans ve lisans programlarındaki I.inci öğretim öğrencilerinden; Fakülteler ilişikte yer aldığı üzere bölüm bazlı sınıflandırılarak (C) kategorisinde yer alan bölümlerden cari hizmet maliyeti oranında, (B) kategorisinde yer alan bölümlerden (I) sayılı cetvellerde belirlenen katkı payı ücretinin dört katı oranında, (A) kategorisinde yer alan bölümlerden (I) sayılı cetvellerde belirlenen katkı payı ücretinin üç katı oranında, lisansüstü düzeyindeki I.nci öğretim öğrencilerinden cari hizmet maliyetinin iki katı oranında, ön lisans ve lisans programlarında II.inci öğretim öğrencilerinden (II) sayılı cetvellerde belirlenen öğrenim ücretinin üç katı oranında ücret alınmasına,
  2. Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarından belirlenen katkı payı/öğrenim ücretinin bir buçuk katı alınmasına,
  3. 2019-2020 Eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencilerle ilgili Üniversitemiz Yönetim Kurulunca 23.07.2018 tarihinde 617/34 Sayılı "Yabancı Uyruklu Öğrenciler Katkı Payı/Öğrenim Ücreti" hususunda alınan kararın uygulanmasına devam edilmesine,
  4. Türkiye Burslusu kapsamından (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş nedeniyle çıkarılan öğrenciler hariç) diğer nedenlerle çıkarılan ve bursu kesilen öğrencilerden; 2018-2019 Eğitim öğretim yılı ve öncesinde kayıt yaptıranlar (I) sayılı cetvellerde belirlenen katkı payı ücretinin üç katı oranında, 2019-2020 Eğitim yılı ve sonrasında kayıt yaptıranlar Üniversitemiz Yönetim Kurulunca ilgili yıllar için belirlenen ücretlerin alınmasına,